Élelmiszeripari gyártási műveletek

Élelmiszeripari gyártási műveletek

Élelmiszeripari gyártási műveletek

Ez egy olyan terüle,t amelynél szintén ritkaság , hogy  integrált ERP rendszerben kezelik. Minden alapanyag adatai és szavatossági ideje megjegyzendő és az előbbiekben leírt virtuális gyártósorokhoz konkrét receptúrák társulnak.

A Textiliparra készített modulunkat kiegészítettük SARS kezeléssel, szavatossági idő kezeléssel és receptúra kezeléssel és ezzel egy jó alapot kaptunk arra, hogy bármely speciális élelmiszeripari igényt egy teljesen integrált Openbravo rendszerrel elégítsünk ki.

cheese-21824_1920

Egyedi gyártósor receptúrával

Bontási, osztályozási, keverési műveletek támogatása. Receptúra szerinti első mérés alapján kiszámított további anyagigény megadásának lehetősége.

Több gyártási helyszín

Több telephelyen, külső helyszíneken történő gyártás támogatása.

Nyomonkövethetőség

Gyártási egységek kezelése (SARZS, LOT) gyártási egységek nyomonkövetése és gyártási egységekhez rendelt lejárati dátumok kezelése.

Gyártmány kalkuláció

Gyártmány kalkuláció

Gyártmány kalkuláció

A gyártmánykalkulációs modul egyedi, vagy kis sorozatú gyártást végző, illetve gyártmányaikat sok variációban előállító vállalkozásoknak jelent nagy segítséget. A gyártmányokat összeállítási rajzok és tetszőleges mélységben alábontott rajzok definíciója segítségével határozza meg a gyártmány elkészítéséhez szükséges anyagok és munkafolyamatok mennyiségét és minőségét.

A változatok elkészítését segíti az, hogy akár teljes mélységű gyártmány rajzgyűjtemények, akár azok egyes al-rajzai másolhatók, és a másolatok segítségével új gyártmánytervek hozhatók létre úgy, hogy a másik gyártmánynál már rögzített adatokat nem kell újra felvenni.

A modul képes kezelni a különböző anyagtípusokat és anyagminőségeket, a különböző geometriájú, profilú alapanyagokat. Segít kiszámolni a nyers méreteket és a gyártmány kész tömegét.

A készletgazdálkodással és a gyártástervezéssel együttműködve a gyártáshoz szükséges adatokra a rendszer beszerzési javaslatot készít, és előkészíti a gyártási projektet.

A gyártmánykalkulációs modul segítségével definiált gyártmányokból könnyen létrehozhatunk kereskedelmi termékeket, melyekre ajánlatot adhatunk, és a megrendelés befogadásakor a termékkel összekapcsolt gyártmányterv segítségével a gyártás elindítható.

A modul legfontosabb szerepe az, hogy a beérkező ajánlatkérésekre a gyártmány össz költségét az ajánlat adást megelőzően pontosan, az aktuális beszerzési áraknak, munkabéreknek és gépköltségeknek megfelelően naprakészen kalkulálhatjuk.

prodcalc

Egyedi anyag jellemzők felvitele

Egyedi anyag jellemzők felvitele

Rajztár kezelés

Rajztár kezelés – műszaki dokumentáció készítése

Gyártás - nyomonkövetés

Műveletenként vagy művelet csoportonként

Textil ipar – gyártás, feldolgozás, szelektálás

Textil ipar – gyártás, feldolgozás, szelektálás

Textil ipar - gyártás, feldolgozás, szelektálás

Az olyan cégek, mint például a használtruha feldolgozók nehezen találnak a tevékenységük nem megfelelő ERP rendszert, mert működésük nagyon speciális. Mi fejlesztettünk egy olyan gyártási modult, amelyben virtuális gyártó szalagokat lehet megadni. A szalagoknak vannak bemeneti anyagai műveletei és megtermelt, vagyis kimenő anyagai, amelyek vagy késztermékek, vagy félkész termékek. Azért, hogy a raktárkészlet kezelés rendesen működjön a termelés végén, vagy a művelet befejezésekor lehetőség van elkönyvelni a veszteségeket illetve a nyereségeket (így a kilók egyezni fognak). Ezzel a modullal nagyon jól követhető a gyártás és a változások is könnyen kezelhetővé válnak. A bemeneti és kimeneti mérések, darabszámolások egy speciálisan erre a problémára kifejlesztett pickup modullal történik, amely ellenőrzi és továbbítja az adatokat az ERP rendszernek.

textil

Egyedi gyártósorok

Bemeneti és kimeneti termékek megadása, veszteségek kezelése;

Egy gyártási műveleten belül több késztermék megadásának lehetősége;

Több telephelyen több gyártósor kezelése;

Integrált a készletkezelő rendszerrel

Könnyű adatbevitel

Mérési pontok integrációja. A bevitt és kinyert termékek mért étékeinek könnyű/automatikus beolvasása.

A rendszer támogatja az alapanyagok különböző szempontok szerinti válogatását és osztályozását.

A rendszer vonalkód használatát és mérleg integrációját is támogatja.

Gyártási tevékenységek gyors rögzítését a rendszer egyszerű és áttekinthető felülete biztosítja.

Kiskereskedelmi támogatás

Minden megoldott feladat visszakereshető, felhasználható.

Ha a gyártó cég kiskereskedelmi egységekkel is rendelkezik, a rendszer gyártás modulja támogatja a kiskereskedelmi egységekbe kikerülő készlet összeállítását, beárazását úgy, hogy az összetétel a mennyiségeket és a hozzájuk tartozó árakat tekintve biztosítja a kiskereskedelmi egységek optimális jövedelmezőségét.

Gépjármű ipar – szabályzat és dokumentum kezelés

Gépjármű ipar – szabályzat és dokumentum kezelés

Gépjármű ipar - szabályzat és dokumentum kezelés

A gyártásban mint például az autógyártás vagy a gyógyszergyártás az iratokat parancsoknak kell tekinteni. Mint ilyenek, számos olyan jellemzővel rendelkeznek amelyeket nyilván kell tartani, ilyenek például a parancs érvényessége, jóváhagyója, az érintettek köre stb. Természetesen az iratok összes feljegyzett adatának időbeli változásait és az ezen események által kiváltott eseményeket is nyilván kell tartani.

Annak érdekében, hogy az iratokat, illetve a velük kapcsolatos feladatokat szervezeti egységekre vagy beosztásra, illetve emberekre lehessen kiosztani, a szervezeti felépítést kezelni kell.

Külön kiemelnénk a helyettesítés és a dolgozó beosztás változás kezelését. A helyettesítés esetén az adott dolgozó neve mellett megadható a helyettese amely azt eredményezi, hogy a helyettes ugyanazokkal a jogokkal és feladatokkal fog szerepelni a rendszerben mint az akit helyettesít. Akit pedig eltávolítunk egy beosztásból ( inaktívvá tesszük) azt a rendszer azonnal megjelöli (két csillaggal a név előtt), meghagyva az összes múltbeli tevékenységeit; a jövőben neki már nem osztható ki feladat a régi beosztásában. Amennyiben ez a személyváltozás egy adott iratnál felülvizsgálatot (review) indikál, ezt a rendszer automatikusan bejegyzi. (Pl. jóváhagyó változás).

books-1614218_640

Szervezeti felépítés – organization chart

A Szervezeti felépítési kiépítése a rendszerben lehetővé teszi az iratok, illetve a velük kapcsolatos feladatok szervezeti egységekhez, beosztáshoz – emberekhez történő kiosztását

Feladat kiosztás

A modul segítségével az iratok bármely státuszában lehet feladatot adni bármely a szervezeti felépítésben megadott dolgozónak.

A feladat kiosztó modul a feladatot megjegyzi és kiközvetíti a dolgozónak email-en, illetve rendszeren belüli figyelmeztetéssel. Igény esetén telefonos alkalmazásra kitéve is lehet értesítést küldeni.

A rendszer a feladatot és a feladat megoldásának megtörténtét is naplózza. Megtörténés esetén az irat képernyőjén lehet nyomon követni a státusz változását.

Az iktatott irat külső és belső hivatkozásait külön tároljuk, amelyek változásai automatikus review bejegyzéseket generálnak.

Dokumentum sablonok

A rendszer dinamikusan kezeli az iratok sablonjait. Egy eljárás vagy egy munka utasítás különbözőképpen, de általában egyformán kezelendő. Minden irattípusnak, illetve iratcsaládnak külön sablont hozhatunk létre, amely egy struktúrában látható is a képernyőn. Pl. a LEVEL 1 iratokat a Level 1 szintjén kezeljük és tároljuk.

Minden sablonnál külön egyedi paramétereket adhatunk meg, amelyeket az egyedi iratok iktatásánál adunk meg. Tetszőlegesen bontva adhatjuk meg a struktúrát és minden szükséges adatot bekérhetünk az iratokról.

Irat iktatás

A dokumentumokhoz egyedi azonosító rendelhető, továbbá  egyedi paraméterekkel is ki lehet egészíteni őket (pl. verzió, megnevezés, dokumentum forrás (külső/belső keletkezésű dokumentum) Minden szükséges adatot tárolható az iratról, állapotait státuszokkal különböztetjük meg az iktatás alatti státusztól a megsemmisített státuszig. Minden létező érintettségi típust megadhatunk, amelyekből a végrehajtásért felelősöket és a kiadott példánnyal rendelkezőket (elosztási listát) is jegyezzük.

Az iktatott irat külső és belső hivatkozásait külön tároljuk, amelyek változásai automatikus review bejegyzéseket generálnak.

Gép/Jármű kapacitás tervező

Gép/Jármű kapacitás tervező

Gép/Jármű kapacitás tervező

Minden vállalkozás elemi érdeke, hogy a munkavégzésbe bevont gép-eszköz flottája a lehető legoptimálisabban legyen kihasználva. Az optimalizáló rendszerrel biztosítható, hogy a munkavégzésre bevont gépek, járművek a felhasználó által megadott paraméterek alapján a leggazdaságosabban legyenek kihasználva.

Cégünk megoldása egy olyan rendszer, ahol függetlenül a jármű flotta típusától (busz, munkagép, taxi, tehergépjármű) a felhasználó által megadott paraméterek szerint javaslatok készíthetőek a gép(jármű) park optimális kihasználhatóságára. A rendszer kifejezetten alkalmas járműflotta optimális kihasználásának tervezésére.

sparks-1405851_640

Erőforrások kezelése

Gépparkunk műveleti lehetőségei és rezsi óradíjának kezelése

Embereink rezsi óradíjának kezelése

Erőforrás igények kezelése

Megrendeléseink műveleti igényeinek kezelése

Optimális kihasználtság tervezés

Annak a művelet tervnek az elkészítése, amely minden műveletet tartalmaz határidőre és a lehető legnagyobb hasznot hozza a cégnek

Dinamikus gyártás-nyomonkövetés

Dinamikus gyártás-nyomonkövetés

Dinamikus gyártás-nyomonkövetés

Amikor egy termék gyártása elindul az üzemben, akkor jó lenne tudni, hogy éppen melyik műveletnél és milyen készültségi fokban áll. A gyártás tervezésénél be lehet állítani hogy mely műveleteket illetve művelet csoportokat szeretnénk monitorozni és a gyártás során egy külön kis modullal vonalkódok segítségével lehet jelenteni, hogy ki mikor milyen termék melyik műveletét illetve műveleteit fejezte be. Azt is lehet jelezni, hogy egy félkész terméket az üzem melyik pontjára vittünk, hogy a következő dolgozónak ne kelljen keresni.

poduction

Műveletenkénti jelentés

Műveletek megtörténtekor jelenthető annak befejezése

Művelet csoportonkénti jelentés

Műveletcsoport megtörténtekor jelenthető annak befejezése. (pl. az összes darabolási mód megtörtént)

Két művelet közötti tároló hely jelentése

Adott művelet befejezésekor a félkész termékre vonatkozó információk (pl. tárolási helye), a következő művelet kezdő felhasználó rendelkezésére áll.

.

Gyártáskalkuláció

Gyártáskalkuláció

Gyártáskalkuláció

A gyártmánykalkulációs modul egyedi, vagy kis sorozatú gyártást végző, illetve gyártmányaikat sok variációban előállító vállalkozásoknak jelent nagy segítséget. A gyártmányokat összeállítási rajzok és tetszőleges mélységben alábontott rajzok definíciója segítségével határozza meg a gyártmány elkészítéséhez szükséges anyagok és munkafolyamatok mennyiségét és minőségét.

A változatok elkészítését segíti az, hogy akár teljes mélységű gyártmány rajzgyűjtemények, akár azok egyes al-rajzai másolhatók, és a másolatok segítségével új gyártmánytervek hozhatók létre úgy, hogy a másik gyártmánynál már rögzített adatokat nem kell újra felvenni.

A modul képes kezelni a különböző anyagtípusokat és anyagminőségeket, a különböző geometriájú, profilú alapanyagokat. Segít kiszámolni a nyers méreteket és a gyártmány kész tömegét.

A készletgazdálkodással és a gyártástervezéssel együttműködve a gyártáshoz szükséges adatokra a rendszer beszerzési javaslatot készít, és előkészíti a gyártási projektet.

A gyártmánykalkulációs modul segítségével definiált gyártmányokból könnyen létrehozhatunk kereskedelmi termékeket, melyekre ajánlatot adhatunk, és a megrendelés befogadásakor a termékkel összekapcsolt gyártmányterv segítségével a gyártás elindítható.

A modul legfontosabb szerepe az, hogy a beérkező ajánlatkérésekre a gyártmány össz költségét az ajánlat adást megelőzően pontosan, az aktuális beszerzési áraknak, munkabéreknek és gépköltségeknek megfelelően naprakészen kalkulálhatjuk.

prodcalc

Egyedi anyag jellemzők felvitele

Egyedi anyag jellemzők felvitele

Rajztárak

Rajztár kezelés – műszaki dokumentáció készítése

Gyártás nyomonkövetés

Műveletenként vagy művelet csoportonként

OB Production – Termelés Menedzsment

OB Production – Termelés Menedzsment

OB Production - Termelés Menedzsment

A szoftver fejlett gyártási folyamattervezési modullal rendelkezik. A folyamat megtervezésén túl képes a gyártási erőforrás szükséglet előrejelzésére és a munkaerő-tervezésre is. Emellett a gyártási adatok, munkaidő és normák figyelembevételével értékeli a munkaerő teljesítményét és az erőforrások kihasználásának hatékonyságát. A vállalat által gyártott termékek receptúrák elmenthetőek, így a szoftver képes gyorsan meghatározni a tervezett gyártási mennyiséghez szükséges alapanyag-szükségletet. Gyártás ütemezésének figyelembevételével folyamatosan kiszámolja a gyártás alapanyag, energia és munkaerő szükségletét és a tendenciákból jövőre vonatkozó terveket készít. A többi modulhoz hasonlóan itt is képes a szoftver a gyártáshoz kapcsolódó különböző jelentések összeállítására.

poduction

"BOM" termékek

Receptúrák alapján késztermékek összeszerelése,

Részegységekből összeszerelhető egyszerű gyártás

Sorozatgyártás – egyedi gyártás

Receptúrák alapján alapanyagokból, félkész termék és késztermék gyártása, költségalakulás kezelés, gyártási terv készítése.

Automatikus anyagigény kezelése

Automatikus raktár mozgások kezelése, anyagigény tervezés

A feladat megoldásának gazdája is visszakereshető.

OB ProductCalc – Gyártáskalkuláció rendszer

OB ProductCalc – Gyártáskalkuláció rendszer

OB ProductCalc - Gyártáskalkuláció rendszer

A gyártmánykalkulációs modul egyedi, vagy kis sorozatú gyártást végző, illetve gyártmányaikat sok variációban előállító vállalkozásoknak jelent nagy segítséget. A gyártmányokat összeállítási rajzok és tetszőleges mélységben alábontott rajzok definíciója segítségével határozza meg a gyártmány elkészítéséhez szükséges anyagok és munkafolyamatok mennyiségét és minőségét.

A változatok elkészítését segíti az, hogy akár teljes mélységű gyártmány rajzgyűjtemények, akár azok egyes al-rajzai másolhatók, és a másolatok segítségével új gyártmánytervek hozhatók létre úgy, hogy a másik gyártmánynál már rögzített adatokat nem kell újra felvenni.

A modul képes kezelni a különböző anyagtípusokat és anyagminőségeket, a különböző geometriájú, profilú alapanyagokat. Segít kiszámolni a nyers méreteket és a gyártmány kész tömegét.

A készletgazdálkodással és a gyártástervezéssel együttműködve a gyártáshoz szükséges adatokra a rendszer beszerzési javaslatot készít, és előkészíti a gyártási projektet.

A gyártmánykalkulációs modul segítségével definiált gyártmányokból könnyen létrehozhatunk kereskedelmi termékeket, melyekre ajánlatot adhatunk, és a megrendelés befogadásakor a termékkel összekapcsolt gyártmányterv segítségével a gyártás elindítható.

A modul legfontosabb szerepe az, hogy a beérkező ajánlatkérésekre a gyártmány össz költségét az ajánlat adást megelőzően pontosan, az aktuális beszerzési áraknak, munkabéreknek és gépköltségeknek megfelelően naprakészen kalkulálhatjuk.

prodcalc

Anyag adatbázis

A cég által felhasznált anyagok minden jellemzője tárolásra kerül a könnyű költségszámolás érdekében (súly, hossz, fajsúly)

Gyártmánydokumentáció

A teljes műszaki dokumentáció a legapróbb alkatrészig anyagigény és művelet szinten kalkulálható. Könnyen módosítható és alkatrész szinten felhasználható másik gyártmányhoz.

Aktualizálás

Árváltozás esetén egyetlen gombnyomással készíthető az aktuális ajánlat

A feladat megoldásának gazdája is visszakereshető.