Vállalatirányítás – tanácsadás

Építse fel vállalkozását. Legyenek céljai! Koncentrálja a kompetenciákat, és ismerje meg munkatársait.

Használja ki cége láthatatlan tartalékait is a versenyképes piaci jelenlét érdekében!

novekedes_hatter

Vállalatirányítás - Tanácsadás

Növelje hatékonyságát ... Velünk!

tanacsadas_default

Az OBCLogoAtlatszo kiemelt jelentőséggel foglalkozik a vállalatirányítási szaktanácsadás erőforrásokra (elsősorban a munkatársakra) fókuszáló vizsgálatokra is. Ez egy nagyon alapos szervezeti átvilágítást és segítségnyújtást jelent, melynek igénybevételében alapvetően nem szoftver alapon növelhető a vállalkozások hatékonysága.


Vállalatirányítás – szaktanácsadás szolgáltatásunk alapvetően az alábbi területekre terjed ki:

♦ Szervezetfejlesztési – HR területet érintő módszertanok implementálása (esetleg -ha szükséges, akkor – tréningek megtartása),

♦ Menedzsment kompetencia és attitűd vizsgálata és fejlesztési tervek készítése

♦ Vállalati folyamatok (projektkultúra) bevezetése

♦ Marketing tanácsadás, valamint on-line megjelenéshez kapcsolódó tanácsadás

Stratégiai tanácsadás

Vállalati stratégiai tanácsadás. A legkorszerűbb, a nemzetközi stratégiai tanácsadási gyakorlatban elfogadott és dokumentált módszerek segítségével felmérjük és dokumentáljuk a vállalat jelenleg követett, de egzaktul nem dokumentált stratégiáját. Felmérjük a vállalat erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és céljait, elemezzük a piacot a vállalat perspektívájából, és a megrendelővel közösen kialakítjuk az elhatározott célok megvalósítása érdekében leghelyesebb vállalati stratégiát.

Státuszanalízis és korrekció

Célfüggvények és módszertan

Alternatívák kidolgozása

Vállalati stratégia

Szabályzatok elkészítése

Szervezet- fejlesztés

Áttekintjük, elemezzük és dokumentáljuk a vállalat által jelenleg, spontán módon kialakult szervezetfejlesztési módszertant. Összevetjük a vállalat stratégiai céljaival, piacbővítési ambícióival, és kidolgozzuk azt a szervezetfejlesztési stratégiát, amely nemcsak a cég jelenlegi kulcsembereinek optimális erőforrás-hasznosítását szolgálja, de a piaci bővítéshez feltétlenül szükséges hazai és külföldi erőforrásainak felkutatására, akvizíciójára és menedzselésére is felkészíti a vállalat vezetését.

Státuszanalízis és validáció

Kritikai elemzések és módszertani javaslatok

Fejlesztő tréningek

Indikátorok tervezése

Személyzetfejlesztési kézikönyv

HR Szabályzat

Menedzsment- fejlesztés

A cég által felállítandó stratégiának megfelelően feltárjuk a menedzsment fejlesztésének lehetőségeit, és kidolgozzuk a menedzsment fejlesztésével kapcsolatos részletes javaslatainkat, melyeket a megrendelővel közös workshopok segítségével validálunk, finomítunk.

Státuszanalízis és validáció

Vezetői kompetenciák felmérése

Fejlesztő tréningek

Menedzsmentfejlesztési terv

Folyamat- menedzsment

A vállalat jelenleg még nem olyan nagy, hogy folyamatainak menedzseléséhez a vállalatirányítási rendszeren túl további szoftver bevezetése indokolt lenne, de a piacbővítéssel és az installed base növekedésével elengedhetetlenné válik a folyamatok részletes dokumentációja, optimalizálása és minőségbiztosítása. Tanácsadásunkkal feltárjuk a jelenlegi és a várható folyamatokat, és azoknak egy elméleti, gyakorlatban is alkalmazható dokumentációját hozzuk létre.

Státuszanalízis és validáció

Folyamatmenedzsment célok kitűzése

Vállalati folyamatok megtervezése

Folyamatmenedzsment kézikönyv

Marketing tanácsadás

A hazai piac szűkülése és a fizetőképes kereslet csökkenése következtében egyre több magyar vállalkozás lát jövőt a külpiacra lépésben. A nemzetközi piacok eléréséhez kedvezőek a feltételek az egyre egységesebb uniós szabályozás és a határok megszűnésének következtében. A nemzetközi versenyképesség megteremtéséhez, a lehetséges piacok felméréséhez azonban elengedhetetlen marketing szakértő bevonása.

Meglévő piacok analízise Termék és szolgáltatás elemzés

Célpiacok, kínálat, módszerek, eredmények elemzése, igényfelmérés

Termék pozicionálás a célpiacokon

Marketing approach Message management