Projekt menedzsment

Projekt menedzsment

Projekt menedzsment

A több fázisú projekt modul segíti a szervezet szolgáltatásainak jövedelmezőségét és ajánlatait kezelni. Úgy is gondolhatunk rá, mint egy „költség központra”, mely lehetővé teszi a vezetőknek a költségek, alkalmazotti órák és erőkifejtések, kiadások, stb. követését. A Funkció használatával lehetőség van projektek valamint vélhetően számlázásra és beszerzésre kerülő feladatok létrehozása és szerkesztése.

Az Openbravo Projekt modul célcsoportját azok a szerveztek képezik, amelyek munkaerő és eszközök felhasználásával gyártási vagy szolgáltatási projekteket valósítanak meg rendszeresen. A modult azoknak is ajánljuk, akik például egyedi tervezésű gyártmányok előállításával foglalkoznak. De sikerrel használhatják szolgáltató cégek, amelyek nem fix árazású és tartalmú szolgáltatást nyújtanak, hanem a feladatok többnyire egyedi anyag-, munkaidő- és erőforrás igénnyel járnak. Szervizszolgáltatást végző vállalatok is sikerrel és eredményesen használják az Openbravo projekt modulját.

project-400x400

Többfázisú projekt

Feladatok – részfeladatok, összekapcsolások lehetősége a modulban.

A projektek egyedi azonosító számot és nevet kaphatnak, valamint konkrét megrendelőhöz köthetőek. A modul egyszerűen kezeli és figyeli a fázisok – feladatok előrehaladottságát, költség igényét. Az egyes fázisok külön-külön és együtt is kezelhetőek.

Időtartam nézet

Feladatok naptárnézetben történő megjelenítése

Erőforrás kiosztás

Naptárnézetben a feladatokhoz többféle erőforrást rendelhetünk (gépet, embereket, eszközöket stb)

HR nyilvántartó és jelző rendszer

HR nyilvántartó és jelző rendszer

HR nyilvántartó és jelző rendszer

A HR modul célja az Openbravo 3.0 rendszerbe integráltan, a munkaügy munkáinak elősegítése, támogatása. A modul segítségével karbantarthatóak az alkalmazottak személyügyi adatai, illetve az alkalmazottak személyi lapjai. Lehetőséget nyújt munkaügyi dokumentumok nyomtatására, illetve a munkaidő nyilvántartásra. Nyomon követhető az egyes alkalmazottak munkaügyi „története”. A modul alkalmas a szabadságok, betegszabadságok nyilvántartására, ezek riportálására. Az alkalmazás része az Orvosi karton, melynek segítségével nyilvántarthatók a munkavégzéshez szükséges orvosi igazolások és engedélyek, azok megújítása ütemezhető és ellenőrizhető.

crowd-1699135_1920

Személyügyi dokumentumok automatikus generálása

Az alkalmazottak személyi lapjának karbantartásával automatikusan generálhatók a személyügyi dokumentumok. Egy gombnyomással hozható létre a munkaszerződéstől, a felmondáson át, a dolgozói kölcsönökig bármilyen dokumentum. Átlátható, riportálható egy alkalmazott HR története.

Orvosi karton

Az orvosi karton segítségével nyilvántartható az alkalmazottak orvosi vizsgálatai. Az alkalmazás emlékeztetőket küld e-mailben, illetve a felületen egy-egy vizsgálat lejártára. De alkalmas bármilyen határidőhöz kötött esemény nyilvántartására.

Integráció a munkaidő modullal

A személyügyi nyilvántartó modul és a munkaidő nyilvántartás kapcsolatával egyszerűen karbantarthatóak az alkalmazottak szabadság, betegszabadság felhasználásai. A rendszer alkalmas bármilyen bérszámfejtő alkalmazás által felhasználható adat exportálásra.

Dinamikus gyártás-nyomonkövetés

Dinamikus gyártás-nyomonkövetés

Dinamikus gyártás-nyomonkövetés

Amikor egy termék gyártása elindul az üzemben, akkor jó lenne tudni, hogy éppen melyik műveletnél és milyen készültségi fokban áll. A gyártás tervezésénél be lehet állítani hogy mely műveleteket illetve művelet csoportokat szeretnénk monitorozni és a gyártás során egy külön kis modullal vonalkódok segítségével lehet jelenteni, hogy ki mikor milyen termék melyik műveletét illetve műveleteit fejezte be. Azt is lehet jelezni, hogy egy félkész terméket az üzem melyik pontjára vittünk, hogy a következő dolgozónak ne kelljen keresni.

poduction

Műveletenkénti jelentés

Műveletek megtörténtekor jelenthető annak befejezése

Művelet csoportonkénti jelentés

Műveletcsoport megtörténtekor jelenthető annak befejezése. (pl. az összes darabolási mód megtörtént)

Két művelet közötti tároló hely jelentése

Adott művelet befejezésekor a félkész termékre vonatkozó információk (pl. tárolási helye), a következő művelet kezdő felhasználó rendelkezésére áll.

.

Tárgyi-eszköz kezelő

Tárgyi-eszköz kezelő

Tárgyi-eszköz kezelő

Az eszközmenedzsment modul professzionális része a komplex vállalatirányítási rendszernek. Kezeli  műszaki és számviteli szempontból egyaránt az eszközökre jellemző valamennyi adatot és tranzakciót az állomány növekedésétől  annak csökkenéséig. A tárgyi eszközökről minden időpillanatban személyre szabott jelentések kérhetők karbantartáshoz, leltározáshoz, számviteli beszámolókhoz.

skyscraper-418189_1280

Értékcsökkenések számítása

Adó törvény és számviteli törvény szerinti értékcsökkenés számítása. Maradványérték kezelése.

Az eszközök értékcsökkenése az érték komponenseknél beállított adatok alapján számítódik. A modulban kiszámolt amortizáció automatikusan főkönyvi tranzakciókat generál. Számviteli és adótörvény szerint eltérő módon lehet az értékcsökkenés számítását vezérelni. Egyetlen eszközre, vagy értékösszetevőre, vagy a teljes eszköz állományra számolhat amortizációt.

Ráaktiválás

Az eszközöket a mester eszköz adatok és a hozzáadott értékkomponensek összességével határozhatjuk meg. Az eszköz életciklusa során az értékkomponensek hozzáadhatók, vagy éppen kivehetők az adott mester eszköz mellől, illetve egyedi módon csökkenhet értékük is. Például egy autó megadható mestereszközként a beszállító adatainak, költségének és amortizációs módjának meghatározásával.

Integrált

Teljesen integrált az Openbravo főkönyvi moduljával, automatikus tétel feladások lehetősége.

A tárgyi eszköz beszerzés, kivezetés, értékcsökkenés, és értékvesztés automatikus könyvelése a főkönyvi modulban.

Minden egyes tárgyi eszközzel kapcsolatos tranzakciót (legyen az tárgyieszköz állomány növekedés vagy kivezetés, vagy állomány csökkenés, illetve az értékcsökkenés) a rendszer az előzetesen beállított szabályok alapján automatikusan elkönyvel.

HR menedzsment – Munkaidő nyilvántartás

HR menedzsment – Munkaidő nyilvántartás

HR menedzsment - Munkaidő nyilvántartás

A speciális munkaidő nyilvántartó modult ipari, elsősorban gyártással foglalkozó megrendelőink számára fejlesztettük, de alkalmazható a szolgáltatások és a kereskedelem terén is. A munkaidő nyilvántartással kapcsolatban alapvető elvárás volt, hogy kezelése hatékony és egyszerű legyen, a dolgozó munkaideje a termelés folyamataihoz kapcsolható legyen, vegye figyelembe a különböző műszakok sajátosságait. A rendszer egyedileg beállítható paraméterekkel kezeli a túlórával kapcsolatos előírásokat, figyelembe veszi a korlátozó előírásokat, és figyelmeztetést ad, amikor a dolgozó több túlórát már nem dolgozhat. A paraméterek használata biztosítja a naprakész jogszabályoknak való megfelelő működést. Az alkalmazás elkészíti a munkaidő jelentéseket, és a személyes munkaidő jelentéseket, illetve lehetőséget ad arra, hogy a munkaidőhöz projektet rendeljünk, így ellenőrizhető a projektekre fordított munkaidő. Az állásidőkhöz ok rögzíthető, az ebből készíthető kimutatás segít a munkafolyamatokat optimalizálni.

time-488112_1280

Többféle munkaidő nyilvántartás

Napi bér, havi bér, órabér, darab bér kezelése

NFC azonosítás

Munkaidő kezdetekor és végén egyedi belépés – kilépés figyelése és rögzítése

Helyettesítés elleni védelem

Azért, hogy a dolgozó ne tudjon megkérni mást a saját kártyájának leolvasására a program egyedi algoritmusok felhasználásával felderíti, megakadályozza a szabálysértést.

Hibajegy kezelés

Hibajegy kezelés

Hibajegy kezelés

Az ügyféltámogatás modul segítségével reklamációkat, hibabejelentéseket kezelhetünk. A bejelentések fogadása telefonon, levélben, telefaxon vagy e-mailben történhet, az ügyfél azonosítását követően egy gombnyomással ellenőrizhető, hogy milyen szerződéssel vagy termékkel rendelkezik a bejelentést tevő partner. Az ügyintéző rögzíti a bejelentést, ennek alapján a rendszer megállapítja, hogy az adott bejelentés és ügyfél vonatkozásában kik a felelős munkatársak, és közülük ki van szolgálatban. Az OpenBravo belső üzenetkezelő rendszere segítségével a probléma megoldásáért felelős munkatárs azonnal értesül a feladatról, a rendszerben regisztrálja a probléma megoldásának lépéseit, állomásait. Szükség esetén a probléma más csoporthoz, munkatárshoz is átkerülhet, miközben minden lépés követhető a rendszerben, a keletkező dokumentumok csatolhatók a bejelentéshez. A rendszer a határidők figyelembe vételével végigköveti – támogatja a bejelentések kezelését a probléma végleges megoldásáig.

ticketing2

Feladat kiosztás

Személyre osztott feladat, határidővel, költségelszámolással Email, mobiltelefon értesítési felülettel.

Segítségkérési lehetőség

A feladat gazdája segítséget kérhet, átadhatja a feladatot más munkatársának

Tudásbázis

Minden megoldott feladat visszakereshető, felhasználható.

A feladat megoldásának gazdája is visszakereshető.

Gyártáskalkuláció

Gyártáskalkuláció

Gyártáskalkuláció

A gyártmánykalkulációs modul egyedi, vagy kis sorozatú gyártást végző, illetve gyártmányaikat sok variációban előállító vállalkozásoknak jelent nagy segítséget. A gyártmányokat összeállítási rajzok és tetszőleges mélységben alábontott rajzok definíciója segítségével határozza meg a gyártmány elkészítéséhez szükséges anyagok és munkafolyamatok mennyiségét és minőségét.

A változatok elkészítését segíti az, hogy akár teljes mélységű gyártmány rajzgyűjtemények, akár azok egyes al-rajzai másolhatók, és a másolatok segítségével új gyártmánytervek hozhatók létre úgy, hogy a másik gyártmánynál már rögzített adatokat nem kell újra felvenni.

A modul képes kezelni a különböző anyagtípusokat és anyagminőségeket, a különböző geometriájú, profilú alapanyagokat. Segít kiszámolni a nyers méreteket és a gyártmány kész tömegét.

A készletgazdálkodással és a gyártástervezéssel együttműködve a gyártáshoz szükséges adatokra a rendszer beszerzési javaslatot készít, és előkészíti a gyártási projektet.

A gyártmánykalkulációs modul segítségével definiált gyártmányokból könnyen létrehozhatunk kereskedelmi termékeket, melyekre ajánlatot adhatunk, és a megrendelés befogadásakor a termékkel összekapcsolt gyártmányterv segítségével a gyártás elindítható.

A modul legfontosabb szerepe az, hogy a beérkező ajánlatkérésekre a gyártmány össz költségét az ajánlat adást megelőzően pontosan, az aktuális beszerzési áraknak, munkabéreknek és gépköltségeknek megfelelően naprakészen kalkulálhatjuk.

prodcalc

Egyedi anyag jellemzők felvitele

Egyedi anyag jellemzők felvitele

Rajztárak

Rajztár kezelés – műszaki dokumentáció készítése

Gyártás nyomonkövetés

Műveletenként vagy művelet csoportonként

Szerződés nyilvántartás

Szerződés nyilvántartás

Szerződés nyilvántartás

A szerződés nyilvántartó modul azoknak a gyártó, szolgáltató és kereskedő megrendelőinknek készült, amelyeknél sokrétűek, és személyre szabottak a partnerekkel kötött szállítói és szolgáltatói szerződések. A szerződés nyilvántartó modul képes egységes keretek között kezelni a különböző formában beérkező szerződéseket: mind az elektronikus, mind a papír alapon fogadott szerződések egységesen kezelhetők. Az elektronikus formában rendelkezésre álló dokumentumokat eredeti, rendelkezésre álló formátumában tárolja a rendszer, a papír alapú szerződések szkennelés után kerülnek tárolásra a rendszerben. A dokumentumok létrejötte és feldolgozása szabályozott folyamatok során történik, az egyes szerződés típusokhoz folyamat típusok hozhatók létre. A rendszerben az itatási adatok és az elektronikus formában tárolt dokumentumok automatikusan összekapcsolhatók, a folyamatoknak megfelelően jogosultsági alapon értesítések és határidő figyelmeztetések kezelhetők.

binding-contract-948442_1920

Szkennelt, végleges szerződések csatolása

Az aláírt példányok digitális megőrzésének lehetősége sorszámmal ellátva.

Lejárati dátum előtti figyelmeztetés

Szerződések lejárati dátumának figyelése és igény esetén címzett figyelmeztetés generálása

Feladatok kiosztása

Ticketing modullal integráció, feladatok hozzárendelése

HR Toborzó rendszer

HR Toborzó rendszer

HR Toborzó rendszer

A toborzás modul személyre szabható kérdőívek kialakításával olyan cégek számára nyújt segítséget, ahol a fluktuáció, vagy az alkalmazottak nagy létszáma miatt szükség van a HR munkatársak kiválasztási módszereinek segítésére, egyszerűsítésére. Pillanatok alatt lehet kérdés típusok, válasz csoportok létrehozásával kérdőíveket létrehozni, azokat publikálni akár saját weboldalra is.

A modul a toborzás segítésén kívül alkalmas kérdőívek, belső felmérések készítésére, a beérkezett adatok elemzésére, feldolgozására. Képes a jelentkezők, válaszadók státuszának jelzésére (pl. megfelelt, nem felelt meg, interjúra behívva, stb.).

stormtrooper-1343877_640

Drag & Drop funkció

A felhasználó drag&drop funkcióval kialakítható, átalakítható kérdőívek segítségével hozhat létre bármilyen adatlapot. A felhasználó által létrehozott kérdések, kérdés típusok, válaszok és válaszcsoportok segítik a kérdőívek egyszerű kialakítását.

Automatikus publikálás

A modul segítségével az elkészült kérdőívek automatikusan megjelenhetnek a felhasználó által megadott weboldalon. A megjelenés időtartamának beállításával határidőhöz szabhatja a kérdőívek, toborzás adatlapok megválaszolását.

A beérkezett adatok egyszerű, gyors szűrése, elemzése

A beérkezett adatok táblázatos formájában lehetőség van szűrni a válaszokhoz tartozó kérdések alapján. A válaszadókhoz státusz rendelhető, mely segíti a későbbi adatfeldolgozást, kiválasztást. A rendszer a megadott státuszok esetén automatikus e-mail-t küld a válaszadó címére (pl. jelentkezés után, elutasításkor, stb.). Illetve az eredmények akár excel táblába is exportálhatók.