Projekt menedzsment

Projekt menedzsment

Projekt menedzsment

A több fázisú projekt modul segíti a szervezet szolgáltatásainak jövedelmezőségét és ajánlatait kezelni. Úgy is gondolhatunk rá, mint egy „költség központra”, mely lehetővé teszi a vezetőknek a költségek, alkalmazotti órák és erőkifejtések, kiadások, stb. követését. A Funkció használatával lehetőség van projektek valamint vélhetően számlázásra és beszerzésre kerülő feladatok létrehozása és szerkesztése.

Az Openbravo Projekt modul célcsoportját azok a szerveztek képezik, amelyek munkaerő és eszközök felhasználásával gyártási vagy szolgáltatási projekteket valósítanak meg rendszeresen. A modult azoknak is ajánljuk, akik például egyedi tervezésű gyártmányok előállításával foglalkoznak. De sikerrel használhatják szolgáltató cégek, amelyek nem fix árazású és tartalmú szolgáltatást nyújtanak, hanem a feladatok többnyire egyedi anyag-, munkaidő- és erőforrás igénnyel járnak. Szervizszolgáltatást végző vállalatok is sikerrel és eredményesen használják az Openbravo projekt modulját.

project-400x400

Többfázisú projekt

Feladatok – részfeladatok, összekapcsolások lehetősége a modulban.

A projektek egyedi azonosító számot és nevet kaphatnak, valamint konkrét megrendelőhöz köthetőek. A modul egyszerűen kezeli és figyeli a fázisok – feladatok előrehaladottságát, költség igényét. Az egyes fázisok külön-külön és együtt is kezelhetőek.

Időtartam nézet

Feladatok naptárnézetben történő megjelenítése

Erőforrás kiosztás

Naptárnézetben a feladatokhoz többféle erőforrást rendelhetünk (gépet, embereket, eszközöket stb)

HR nyilvántartó és jelző rendszer

HR nyilvántartó és jelző rendszer

HR nyilvántartó és jelző rendszer

A HR modul célja az Openbravo 3.0 rendszerbe integráltan, a munkaügy munkáinak elősegítése, támogatása. A modul segítségével karbantarthatóak az alkalmazottak személyügyi adatai, illetve az alkalmazottak személyi lapjai. Lehetőséget nyújt munkaügyi dokumentumok nyomtatására, illetve a munkaidő nyilvántartásra. Nyomon követhető az egyes alkalmazottak munkaügyi „története”. A modul alkalmas a szabadságok, betegszabadságok nyilvántartására, ezek riportálására. Az alkalmazás része az Orvosi karton, melynek segítségével nyilvántarthatók a munkavégzéshez szükséges orvosi igazolások és engedélyek, azok megújítása ütemezhető és ellenőrizhető.

crowd-1699135_1920

Személyügyi dokumentumok automatikus generálása

Az alkalmazottak személyi lapjának karbantartásával automatikusan generálhatók a személyügyi dokumentumok. Egy gombnyomással hozható létre a munkaszerződéstől, a felmondáson át, a dolgozói kölcsönökig bármilyen dokumentum. Átlátható, riportálható egy alkalmazott HR története.

Orvosi karton

Az orvosi karton segítségével nyilvántartható az alkalmazottak orvosi vizsgálatai. Az alkalmazás emlékeztetőket küld e-mailben, illetve a felületen egy-egy vizsgálat lejártára. De alkalmas bármilyen határidőhöz kötött esemény nyilvántartására.

Integráció a munkaidő modullal

A személyügyi nyilvántartó modul és a munkaidő nyilvántartás kapcsolatával egyszerűen karbantarthatóak az alkalmazottak szabadság, betegszabadság felhasználásai. A rendszer alkalmas bármilyen bérszámfejtő alkalmazás által felhasználható adat exportálásra.

Dokumentum-, szerződés- és szabályzatkezelő

Dokumentum-, szerződés- és szabályzatkezelő

Dokumentum-, szerződés- és szabályzatkezelő

A hivatalok nagyban hasonlítanak a termelő vállalatokhoz, vannak dolgozók, vannak főnökök és vannak feladatok, amiket el kell végezni. Sőt ezeket a feladatokat számon is kell kérni a felelősöktől, tudni kell, hogy határidőre lettek-e készen. Minden folyamatot illetve elvégzett munkát nyomon lehet követni, értesítéseket lehet küldeni, ha valami nem a megfelelően intéződik.
Minden eseményről értesítést lehet küldeni, ezen értesítések mobiltelefonon is láthatóak. A dolgozók feladatai naptár nézetben is követhetőek.

A szerződés nyilvántartó modul azoknak készült, akiknél sokrétűek, és személyre szabottak a partnerekkel kötött szállítói és szolgáltatói szerződések. A szerződés nyilvántartó modul képes egységes keretek között kezelni a különböző formában beérkező szerződéseket: mind az elektronikus, mind a papír alapon fogadott szerződések egységesen kezelhetők. Az elektronikus formában rendelkezésre álló dokumentumokat eredeti, rendelkezésre álló formátumában tárolja a rendszer, a papír alapú szerződések szkennelés után kerülnek tárolásra a rendszerben. A dokumentumok létrejötte és feldolgozása szabályozott folyamatok során történik, az egyes szerződés típusokhoz folyamat típusok hozhatók létre. A rendszerben az itatási adatok és az elektronikus formában tárolt dokumentumok automatikusan összekapcsolhatók, a folyamatoknak megfelelően jogosultsági alapon értesítések és határidő figyelmeztetések kezelhetők.

business-962355_1920

HR Támogatás

A modulban nyilván tarthatóak az alkalmazottak, a szerződéses dolgozók. Minden létező adatot a rendszeren belül tároljuk, sőt minden szerződés, vagy egyéb megállapodás, amely a dolgozó és a munkáltató között létrejöhet a rendszeren belül kezelhető. Nyilvántartható mindenféle juttatás illetve a különböző képzések, alkalmassági vizsgák.

Dokumentum kezelés támogatása

A papír alapú postai küldemények postabontására, érkeztetésére és iktatására szolgál. a dokumentumokat szkennelni lehet így dokumentum tárként is üzemel. Alkalmas főszámos és alszámos iktatásra. Az iktatott ügyekhez kapcsolódóan a feladatkezelőben feladatokat lehet adni.

Projekt támogatás

Olyan összetett feladatokat – projekteket – lehet megadni, amelyek több dolgozó hosszabb ideig tartó együttes feladat elvégzését jelentik. Projektet lehet létrehozni, úgynevezett alfeladatokat lehet megadni a feladatok kezdeti dátumával és határidejével és felelősével. Valamint megadható, hogy egy feladat melyik másik feladat végrehajtásától függ, azaz függőségek definiálhatóak. Természetesen figyelmeztet minden határidő csúszásra és a hátra lévő feladatokra

Utasítás tár támogatás

A hivatal életében sok olyan utasítás van amelyeket be kell tartani, kezdve a releváns törvényektől, a különböző managerek által elrendelt utasításokig. A modulban a teljes szervezet hierarchikus felépítését követhetjük, természetesen változás-kezeléssel. Minden utasítás típust megadhatunk és azok érvényességi körét, végrehajtásért felelőseit. Így mindenki pontosan tudhatja a rá vonatkozó utasításokat a törvényektől a csoportvezetői utasításokig, valamint mindenki tudja, hogy ezeket az utasításokat hol keresse.

Feladat kezelés támogatása

Különböző feladatokat adhatunk a dolgozóknak határidővel és annak eredményét ellenőrizhetjük is. A feladatokat a Projekt modulból is generálhatjuk. Mindenki értesítést kap a rá kiosztott feladatokról emailen illetve mobil telefonon futó applikáción keresztül. A feladatok elvégzéséhez segítséget lehet kérni más kollégáktól, a rendszer minden eseményt naplóz.

Csoportmunka támogatás

Csoportmunka támogatás

Csoportmunka támogatás

Ha fontos az Ön szervezetének, hogy projektjei (és azok részfeladatai) pontosan, előre kalkulálhatóak legyenek (résztvevők, költségek, határidők), akkor Önnek ajánljuk a Csoportmunka megoldásunkat.

A modul segítségével előre definiálható projekt sablonok hozhatóak létre, melyekhez részfeladatok erőforrások, és szükséges megvalósítási időkeretek rendelhetőek. A projekt sablonok bármikor létrehozhatóak és felhasználhatóak, amikor szervezeten belüli közös csoportmunkára van szükség, függetlenül a projekt tárgyától. Elég csak azt tudni, hogy milyen típusú projektről van szó és a rendszer automatikusan kikalkulálja a szükséges feladatokat, a feladatok elvégzéséhez szükséges kompetencia igényt, a megvalósítási időt és a szokásos ráfordítási költségeket a projekten belüli részfeladatokra is.

A projekt előrehaladása folyamatosan monitorozható on-the-line, köszönhetően a legapróbb részfeladat státuszolhatóságának. A projekt követés eredménye, hogy Ön és munkatársai is folyamatosan ellenőrizhetik a projektek megvalósulását, és időben értesülhetnek a nem várt csúszásokról, valamint a következő feladatokról. A rendszer biztosítja, hogy a projekt monitoring értesítések közvetlenül az érintettek email fiókjaiba kerüljenek, hogy ne legyen szükség a folyamatos modul használatra.

csoportmunka

Projekt előrehaladási Jelentések - Üzenet küldés

Azonnal értesüljön, ha egy projekt, vagy egy részfeladat megvalósítása késik, így előre felkészülhet a szükséges lépések megtervezésére.

Sablon projektek létrehozása

Ne fáradjon a projektek létrehozásával, a sablon projektek előre definiálhatóak és felhasználhatóak a projektek létrehozásánál, így már a tervezésnél pontosan ismerni lehet a szüksége erőforrások igényét és ráfordítási idejét, valamint a szokásos költségeket.

Bővíthetőség

A modult úgy hoztuk létre, hogy az bármikor bővíthető legyen a megrendelő igényei szerint.

Kiegészíthető további paraméterekkel, új funkciókkal a felhasználói környezetre szabva.

Élelmiszeripari gyártási műveletek

Élelmiszeripari gyártási műveletek

Élelmiszeripari gyártási műveletek

Ez egy olyan terüle,t amelynél szintén ritkaság , hogy  integrált ERP rendszerben kezelik. Minden alapanyag adatai és szavatossági ideje megjegyzendő és az előbbiekben leírt virtuális gyártósorokhoz konkrét receptúrák társulnak.

A Textiliparra készített modulunkat kiegészítettük SARS kezeléssel, szavatossági idő kezeléssel és receptúra kezeléssel és ezzel egy jó alapot kaptunk arra, hogy bármely speciális élelmiszeripari igényt egy teljesen integrált Openbravo rendszerrel elégítsünk ki.

cheese-21824_1920

Egyedi gyártósor receptúrával

Bontási, osztályozási, keverési műveletek támogatása. Receptúra szerinti első mérés alapján kiszámított további anyagigény megadásának lehetősége.

Több gyártási helyszín

Több telephelyen, külső helyszíneken történő gyártás támogatása.

Nyomonkövethetőség

Gyártási egységek kezelése (SARZS, LOT) gyártási egységek nyomonkövetése és gyártási egységekhez rendelt lejárati dátumok kezelése.

Gyártmány kalkuláció

Gyártmány kalkuláció

Gyártmány kalkuláció

A gyártmánykalkulációs modul egyedi, vagy kis sorozatú gyártást végző, illetve gyártmányaikat sok variációban előállító vállalkozásoknak jelent nagy segítséget. A gyártmányokat összeállítási rajzok és tetszőleges mélységben alábontott rajzok definíciója segítségével határozza meg a gyártmány elkészítéséhez szükséges anyagok és munkafolyamatok mennyiségét és minőségét.

A változatok elkészítését segíti az, hogy akár teljes mélységű gyártmány rajzgyűjtemények, akár azok egyes al-rajzai másolhatók, és a másolatok segítségével új gyártmánytervek hozhatók létre úgy, hogy a másik gyártmánynál már rögzített adatokat nem kell újra felvenni.

A modul képes kezelni a különböző anyagtípusokat és anyagminőségeket, a különböző geometriájú, profilú alapanyagokat. Segít kiszámolni a nyers méreteket és a gyártmány kész tömegét.

A készletgazdálkodással és a gyártástervezéssel együttműködve a gyártáshoz szükséges adatokra a rendszer beszerzési javaslatot készít, és előkészíti a gyártási projektet.

A gyártmánykalkulációs modul segítségével definiált gyártmányokból könnyen létrehozhatunk kereskedelmi termékeket, melyekre ajánlatot adhatunk, és a megrendelés befogadásakor a termékkel összekapcsolt gyártmányterv segítségével a gyártás elindítható.

A modul legfontosabb szerepe az, hogy a beérkező ajánlatkérésekre a gyártmány össz költségét az ajánlat adást megelőzően pontosan, az aktuális beszerzési áraknak, munkabéreknek és gépköltségeknek megfelelően naprakészen kalkulálhatjuk.

prodcalc

Egyedi anyag jellemzők felvitele

Egyedi anyag jellemzők felvitele

Rajztár kezelés

Rajztár kezelés – műszaki dokumentáció készítése

Gyártás - nyomonkövetés

Műveletenként vagy művelet csoportonként

Textil ipar – gyártás, feldolgozás, szelektálás

Textil ipar – gyártás, feldolgozás, szelektálás

Textil ipar - gyártás, feldolgozás, szelektálás

Az olyan cégek, mint például a használtruha feldolgozók nehezen találnak a tevékenységük nem megfelelő ERP rendszert, mert működésük nagyon speciális. Mi fejlesztettünk egy olyan gyártási modult, amelyben virtuális gyártó szalagokat lehet megadni. A szalagoknak vannak bemeneti anyagai műveletei és megtermelt, vagyis kimenő anyagai, amelyek vagy késztermékek, vagy félkész termékek. Azért, hogy a raktárkészlet kezelés rendesen működjön a termelés végén, vagy a művelet befejezésekor lehetőség van elkönyvelni a veszteségeket illetve a nyereségeket (így a kilók egyezni fognak). Ezzel a modullal nagyon jól követhető a gyártás és a változások is könnyen kezelhetővé válnak. A bemeneti és kimeneti mérések, darabszámolások egy speciálisan erre a problémára kifejlesztett pickup modullal történik, amely ellenőrzi és továbbítja az adatokat az ERP rendszernek.

textil

Egyedi gyártósorok

Bemeneti és kimeneti termékek megadása, veszteségek kezelése;

Egy gyártási műveleten belül több késztermék megadásának lehetősége;

Több telephelyen több gyártósor kezelése;

Integrált a készletkezelő rendszerrel

Könnyű adatbevitel

Mérési pontok integrációja. A bevitt és kinyert termékek mért étékeinek könnyű/automatikus beolvasása.

A rendszer támogatja az alapanyagok különböző szempontok szerinti válogatását és osztályozását.

A rendszer vonalkód használatát és mérleg integrációját is támogatja.

Gyártási tevékenységek gyors rögzítését a rendszer egyszerű és áttekinthető felülete biztosítja.

Kiskereskedelmi támogatás

Minden megoldott feladat visszakereshető, felhasználható.

Ha a gyártó cég kiskereskedelmi egységekkel is rendelkezik, a rendszer gyártás modulja támogatja a kiskereskedelmi egységekbe kikerülő készlet összeállítását, beárazását úgy, hogy az összetétel a mennyiségeket és a hozzájuk tartozó árakat tekintve biztosítja a kiskereskedelmi egységek optimális jövedelmezőségét.

Gépjármű ipar – szabályzat és dokumentum kezelés

Gépjármű ipar – szabályzat és dokumentum kezelés

Gépjármű ipar - szabályzat és dokumentum kezelés

A gyártásban mint például az autógyártás vagy a gyógyszergyártás az iratokat parancsoknak kell tekinteni. Mint ilyenek, számos olyan jellemzővel rendelkeznek amelyeket nyilván kell tartani, ilyenek például a parancs érvényessége, jóváhagyója, az érintettek köre stb. Természetesen az iratok összes feljegyzett adatának időbeli változásait és az ezen események által kiváltott eseményeket is nyilván kell tartani.

Annak érdekében, hogy az iratokat, illetve a velük kapcsolatos feladatokat szervezeti egységekre vagy beosztásra, illetve emberekre lehessen kiosztani, a szervezeti felépítést kezelni kell.

Külön kiemelnénk a helyettesítés és a dolgozó beosztás változás kezelését. A helyettesítés esetén az adott dolgozó neve mellett megadható a helyettese amely azt eredményezi, hogy a helyettes ugyanazokkal a jogokkal és feladatokkal fog szerepelni a rendszerben mint az akit helyettesít. Akit pedig eltávolítunk egy beosztásból ( inaktívvá tesszük) azt a rendszer azonnal megjelöli (két csillaggal a név előtt), meghagyva az összes múltbeli tevékenységeit; a jövőben neki már nem osztható ki feladat a régi beosztásában. Amennyiben ez a személyváltozás egy adott iratnál felülvizsgálatot (review) indikál, ezt a rendszer automatikusan bejegyzi. (Pl. jóváhagyó változás).

books-1614218_640

Szervezeti felépítés – organization chart

A Szervezeti felépítési kiépítése a rendszerben lehetővé teszi az iratok, illetve a velük kapcsolatos feladatok szervezeti egységekhez, beosztáshoz – emberekhez történő kiosztását

Feladat kiosztás

A modul segítségével az iratok bármely státuszában lehet feladatot adni bármely a szervezeti felépítésben megadott dolgozónak.

A feladat kiosztó modul a feladatot megjegyzi és kiközvetíti a dolgozónak email-en, illetve rendszeren belüli figyelmeztetéssel. Igény esetén telefonos alkalmazásra kitéve is lehet értesítést küldeni.

A rendszer a feladatot és a feladat megoldásának megtörténtét is naplózza. Megtörténés esetén az irat képernyőjén lehet nyomon követni a státusz változását.

Az iktatott irat külső és belső hivatkozásait külön tároljuk, amelyek változásai automatikus review bejegyzéseket generálnak.

Dokumentum sablonok

A rendszer dinamikusan kezeli az iratok sablonjait. Egy eljárás vagy egy munka utasítás különbözőképpen, de általában egyformán kezelendő. Minden irattípusnak, illetve iratcsaládnak külön sablont hozhatunk létre, amely egy struktúrában látható is a képernyőn. Pl. a LEVEL 1 iratokat a Level 1 szintjén kezeljük és tároljuk.

Minden sablonnál külön egyedi paramétereket adhatunk meg, amelyeket az egyedi iratok iktatásánál adunk meg. Tetszőlegesen bontva adhatjuk meg a struktúrát és minden szükséges adatot bekérhetünk az iratokról.

Irat iktatás

A dokumentumokhoz egyedi azonosító rendelhető, továbbá  egyedi paraméterekkel is ki lehet egészíteni őket (pl. verzió, megnevezés, dokumentum forrás (külső/belső keletkezésű dokumentum) Minden szükséges adatot tárolható az iratról, állapotait státuszokkal különböztetjük meg az iktatás alatti státusztól a megsemmisített státuszig. Minden létező érintettségi típust megadhatunk, amelyekből a végrehajtásért felelősöket és a kiadott példánnyal rendelkezőket (elosztási listát) is jegyezzük.

Az iktatott irat külső és belső hivatkozásait külön tároljuk, amelyek változásai automatikus review bejegyzéseket generálnak.

Közúti személyszállítás – Járat kezelés

Közúti személyszállítás – Járat kezelés

Közúti személyszállítás – Járat kezelés

Az autóbuszos személyszállítással foglalkozó fuvarvállalási, szállítási és elszámolási rendszert olyan vállalkozások részére fejlesztettük, amelyek menetrendszerű és alkalmi autóbusz járatokat üzemeltetnek saját vagy kiszervezett járműparkkal. A rendszer segítségével kezelhető akár napi több száz kiállás szervezése és kiszolgálása az ajánlatadástól a buszok vezénylésén át az elszámolásokig. A szoftver automatikusan tartja a kapcsolatot a sofőrökkel, alvállalkozókkal, idegenvezetőkkel, tájékoztatva őket elkövetkezendő munkáikról. Az integrált térképszoftver révén optimális kihasználtság elérésével tervezhető a vezénylés. A rendszer képes kiértesíteni a megrendelőket a programok aktuális állapotáról.

A rendszer segítségével megtakarított idő az ügyfelek még magasabb színvonalú kiszolgálására fordítható, a buszok hatékonyabb vezénylése pedig az üzemanyag költségek jelentős csökkenését eredményezi.

Nagyszámú napi kiállás egyszerű áttekinthető kezelése, több nézet és lekérdezési funkciók segítségével. Ajánlat készítő modul segítségével többféle ajánlat elkészíthető, majd a legmegfelelőbből egy gombnyomásra megrendelés generálható. Integrált térképszoftver segítségével a kiállások, utak futás- és időadatai egy gombnyomással tervezhetőek, grafikus útvonalterv hozható lére. A rendszer fejlett buszjavaslati, futásoptimalizálási funkciókkal rendelkezik. Hatékony, automatizált kapcsolattartás a megrendelőkkel, alvállalkozókkal, sofőrökkel és idegenvezetőkkel. Sablonokon alapuló megrendelés generátora segítségével az ismétlődő megrendelések pillanatok alatt elkészíthetők. Teljes körű elszámolásra ad lehetőséget a megrendelőkkel, alvállalkozókkal, sofőrökkel és idegenvezetőkkel. A rendszert kiszolgáló szerver futhat saját irodájában vagy egy internetes szerverparkban. A program eléréséhez és használatához a munkahelyen csupán egy böngésző programra (internet explorer, mozilla firefox, google chrome) van szükség. Egyszerű, könnyen kezelhető webes felhasználói felület, testreszabható statisztikai funkciók, fejlett audit funkciók jellemzik a rendszert. Kapcsolat kiépítése lehetséges adatbeviteli rendszerek, pl. tachográf felé. A rendszer integrálható az ERP rendszerrel. A Járatkezelés rendszerben kiértesítő modulok fejlesztésére van lehetőség okostelefonos eléréshez és kapcsolattartáshoz.

bus-1263266_1280

Egyedi rendelések

Egyedi rendelések felvitelének és elszámolásának lehetősége

Erőforrás kiosztás

Egyedi rendelésekhez grafikus felületen az erőforrások hozzárendelése, és erőforrásonkénti kiértesítés (pl. sofőr másnapi teendői)

Változás kezelés

Valamely erőforrás kiesés esetén látható a szabad erőforrás és átszervezhető a kiszolgálás

Gép/Jármű kapacitás tervező

Gép/Jármű kapacitás tervező

Gép/Jármű kapacitás tervező

Minden vállalkozás elemi érdeke, hogy a munkavégzésbe bevont gép-eszköz flottája a lehető legoptimálisabban legyen kihasználva. Az optimalizáló rendszerrel biztosítható, hogy a munkavégzésre bevont gépek, járművek a felhasználó által megadott paraméterek alapján a leggazdaságosabban legyenek kihasználva.

Cégünk megoldása egy olyan rendszer, ahol függetlenül a jármű flotta típusától (busz, munkagép, taxi, tehergépjármű) a felhasználó által megadott paraméterek szerint javaslatok készíthetőek a gép(jármű) park optimális kihasználhatóságára. A rendszer kifejezetten alkalmas járműflotta optimális kihasználásának tervezésére.

sparks-1405851_640

Erőforrások kezelése

Gépparkunk műveleti lehetőségei és rezsi óradíjának kezelése

Embereink rezsi óradíjának kezelése

Erőforrás igények kezelése

Megrendeléseink műveleti igényeinek kezelése

Optimális kihasználtság tervezés

Annak a művelet tervnek az elkészítése, amely minden műveletet tartalmaz határidőre és a lehető legnagyobb hasznot hozza a cégnek